Openbare vergadering algemeen bestuur woensdag 25 mei 2022

 

De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend:

dat de volgende openbare vergadering van het algemeen bestuur plaatsvindt op woensdag 25 mei 2022 van 19.00 tot 22.00 uur. De vergadering is digitaal te volgen via onze webcast.

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta verklaart, dat de Jaarstukken 2021 ingevolge artikel 100 van de Waterschapswet, vanaf 11 mei 2022 bij de receptie van waterschap Brabantse Delta ter inzage voor belanghebbenden ligt.

 

Alle overige vergaderstukken liggen van 11 mei tot en met 25 mei 2022 ter inzage op het Hof van Bouvigne (Bouvignelaan 5 te Breda). De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. De volledige agenda en bijbehorende vergaderstukken zijn ook in te zien op en te downloaden van de website.

 

Het reglement van orde staat toe dat toehoorders gebruik kunnen maken van hun spreekrecht over algemene waterschapszaken of onderwerpen die op de agenda staan. Een verzoek om van het spreekrecht gebruik te maken moet voor het begin van de vergadering gemeld worden bij de secretaris directeur via bestuursondersteuning@brabantsedelta.nl onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren. De inspreker wordt uitgenodigd om tijdens deze vergadering het woord te doen.

 

Breda, 11 mei 2022

De secretaris-directeur,

dr. A.J.M. Meuleman

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520 tel: 076 564 10 00

4801 DZ Breda fax: 076 564 10 11

Bouvignelaan 5 Internet: www.brabantsedelta.nl

4836 AA Breda E-mail: info@brabantsedelta.nl

Naar boven