Bekendmaking Vergunning Waterwet (053951747)

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag om vergunning in het kader van de Waterwet ontvangen voor Vervangen houten fietsbrug over a-water met code KD1aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel.. Het dagelijks bestuur heeft voor de gevraagde vergunning een beschikking opgesteld. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Inzage

De beschikking en de op de zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.

Desgewenst kunt u de stukken inzien, na telefonische afspraak met de betreffende vergunningverlener.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking bij Waterschap De Dommel, het Dagelijks bestuur, t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel of u kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”). . Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

 • -

   

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

   

  de dagtekening;

 • -

   

  een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • -

   

  de gronden van het bezwaar.

Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA te Den Bosch. In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met , telefoonnummer: 0411 618 618.

Naar boven