Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding activiteit voor het realiseren van beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater bij een waterkering, Reigerskamp 283 3607HP Maarssen (code HDSR84219)

Het waterschap heeft een melding activiteit beoordeeld en deze voldoet aan de indieningsvereisten. De melding is voor het realiseren van beschoeiingen en damwanden in of langs oppervlaktewater bij een waterkering, Reigerskamp 283 3607HP Maarssen in de gemeente Stichtse Vecht.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Ons kantoor is vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Houten, 14 januari 2021

Naar boven