Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een oppervlaktewaterlichaam, Neereind 1a 3998WJ SCHALKWIJK (code HDSR84327)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het aanleggen van kabels of leidingen in of nabij een oppervlaktewaterlichaam, Neereind 1a 3998WJ SCHALKWIJK in de gemeente Houten.

Deze aanvraag is ontvangen op 11 januari 2022 en geregistreerd onder zaak 84327, OLO 6647761

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Ons kantoor is vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 14 januari 2022

Naar boven