Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het graven, dempen van oppervlaktewater, Buitenkerk 52 2411PC BODEGRAVEN (code HDSR84323)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het graven, dempen van oppervlaktewater, Buitenkerk 52 2411PC BODEGRAVEN.

Deze aanvraag is ontvangen op 11 januari 2022 en geregistreerd onder zaak 84323

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Ons kantoor is vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gesloten.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 14 januari 2022

Naar boven