Ontwerpbegroting GBLT 2023 en begrotingswijziging GBLT 2022-1

 

De gemeenschappelijke regeling GBLT heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen namens de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland en de gemeenten Nijkerk, Dronten, Leusden, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen. Voor de aan haar opgedragen taken stelt GBLT jaarlijks een begroting op.

 

De ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022-1 liggen met ingang van 15 april 2022 tot en met 2 mei 2022 digitaal ter inzage en zijn te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen.

 

Een eventuele reactie naar aanleiding van deze ontwerpbegroting kunt u binnen de inzagetermijn zenden naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. dagelijks bestuur

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

 

Onder vermelding van: ‘reactie ontwerpbegroting GBLT 2023/ begrotingswijziging GBLT 2022-1’

 

Voor nadere informatie, of het geven van een mondelinge reactie, kunt u contact opnemen met de heer F.M. Flentge, telefoonnummer +31 648415811.

 

Naar boven