Melding voor het onttrekken van grondwater, Lambertweg 6 in Rotterdam.

(D2021-12-003309) het onttrekken en lozen van grondwater bij het uitvoeren van een bodemsanering ter plaatse van Lambertweg 6 in Rotterdam. In de periode tussen 31 januari en 4 februari 2022 wordt er grondwater onttrokken en geloosd met een debiet van maximaal 5 m3 per uur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap, tel. 010 45 37 300. Tegen de melding kunt u geen bezwaar maken.

Naar boven