HAS2022_Z34583 XXXX

Watervergunning voor het realiseren van een insteekhaven in de kering van het Reiderdiep te Beerta.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan XXXX, Hoofdweg 158 te Westerlee voor het realiseren van een insteekhaven in de kering van het Reiderdiep te Beerta.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 18 januari 2022 tot en met 1 maart 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven