Aanvraag watervergunning Trobas Gelatine B.V.

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat er een aanvraag is ingediend voor wijziging van de Waterwetvergunning voor het lozen van afvalwater op oppervlaktewaterlichaam “Leye vaartje” in kwaliteitsbeheer bij ons waterschap.

De aanvraag is gedaan door Tobas Gelatine B.V.

 

De aanvraag is ontvangen op 27 januari 2022 en geregistreerd onder nummer 0652521695 en is als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking. Voor nadere informatie of voor het inzien van de overige bijlagen bij de aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

 

Breda,4 april 2022

 

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

 

Naar boven