Aanvraag watervergunning Water Treatment Dongen BV (Ecco Tannery (Holland) BV)

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat er een aanvraag is ingediend voor een milieuneutrale wijziging van de watervergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater via het rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant (AWP) op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.

De aanvraag is gedaan door Water Treatment Dongen BV (Ecco Tannery (Holland) BV).

De aanvraag is ontvangen op 4 februari 2022 en geregistreerd onder nummer 0652505020 en is als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking. Voor nadere informatie of voor het inzien van de overige bijlagen bij de aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

 

Breda,7 maart 2022

 

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

 

Naar boven