Melding voor het onttrekken van grondwater, ‘s-Gravenweg 582 in Rotterdam.

(D2021-12-003506) het onttrekken en lozen van grondwater bij het uitvoeren van een bodemsanering ter plaatse van ‘s-Gravenweg 582 in Rotterdam. In de periode tussen 1 februari en 31 maart 2022 wordt er grondwater onttrokken en geloosd met een debiet van maximaal 5 m3 per uur.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap, tel. 010 45 37 300. Tegen de melding kunt u geen bezwaar maken.

Naar boven