Verleende watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk te Deventer.

Waterverguning voor het plaatsen van een hekwerk langs de watergang met code SBK46.310 te Deventer.

Locatie Birnieweg 2a Deventer 28 december 2022

Zaaknummer 75703

Namens deze:

Waterschap RIjn en IJssel Doetinchem

Naar boven