Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland als gevolg van inventarisatie van gegevens van bergingsgebieden en waterbergingsconstructies van Watershell Schievest, Schieveen en Molenvlietpark

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2023-F-01

 

 • Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen om de leggerkaart te wijzigen.

 •  

 • Deze leggerwijziging volgt na een inventarisatie van ontbrekende en/of onjuiste gegevens van bergingsgebieden en waterbergingsconstructies. Deze gegevens volgen uit een bureaustudie, uitgevoerd door MWA, en de gegevens zoals vastgelegd in de projectplannen waarmee deze bergingsgebieden en waterbergingsconstructies destijds zijn aangelegd.

 •  

 • Met deze wijziging worden de volgende van bergingsgebieden en waterbergingsconstructies gecorrigeerd op de leggerkaart:

 • Watershell Schievest (waterbergingsconstructie)

 • Schieveen (bergingsgebied)

 • Molenvlietpark (bergingsgebied)

 •  

 • Het besluit van de leggercorrectie kan worden bekeken via deze link: https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/leggers

 •  

 • Niet gecorrigeerde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Tegen de leggercorrectie staat geen bezwaar en beroep open omdat er door de correctie van de leggerkaart geen verandering van de rechtspositie van betrokkenen plaatsvindt.

 •  

 • De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2023-F-01):

 • - DMS#2150398 – Besluit LEGGER2023-F-01;

 •  

 • Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gecorrigeerd krachtens deze partiële leggercorrectie.

 •  

 •  

 • Stukken inzien

 • Het besluit is met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 •  

 •  

 • Beroep en hoger beroep

 • Tegen deze leggercorrectie staat geen bezwaar en beroep open.

 •  

 • Contact

 • Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 •  

Naar boven