Verleende watervergunning voor het verhogen van de voetgangersbrug te Borculo.

Watervergunning voor het verhogen van de voetgangersbrug, met code BR80290021, gelegen in de keurzone van watergang Berkel door Borculo, met code BER26.000 te Borculo.

Locatie: nabij Beethovenstaat 5 te Boruclo 28 december 2022

Zaaknummer 77990 Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem

Namens deze:

Naar boven