Openbare bekendmaking Waterschapsverkiezingen 2023 – registratie aanduiding

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend:

 

Dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel tijdens de vergadering op 20 december 2022, op basis van artikel G 2a Kieswet, heeft besloten de volgende aanduiding van de genoemde groepering te registreren in het register voor de verkiezingen van het algemeen bestuur voor Waterschap Rijn en IJssel

 

‘OndernemendWater’

 

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel G 5 Kieswet uiterlijk de zesde dag na de openbare kennisgeving van het besluit een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.wrij.nl/deelname-waterschapsverkiezingen

Drs. H.Th.M. Pieper

Voorzitter van het centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel

Naar boven