Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering, IJsselsteinseweg 112, 3435 VH Nieuwegein (code HDSR177621)

Het waterschap heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering, IJsselsteinseweg 112, 3435 VH Nieuwegein.

Deze aanvraag is ontvangen op 22 november 2022 en geregistreerd onder zaak 177621 (OLO nummer 7415677)

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. Vergunningen die worden verleend worden gepubliceerd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Houten, 25 november 2022

Naar boven