Registratie nieuwe partijen waterschapsverkiezingen 2023

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel maakt het volgende bekend:

Op 15 maart 2023 vindt de verkiezing plaats van de gekozen leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn en willen meedoen aan deze verkiezing met een bepaalde naam (‘aanduiding’) op de kieslijst, moeten deze bij het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel laten registreren. Registratie kan tot uiterlijk 19 december 2022. Dit is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een blanco lijst.

Vrijgesteld van de registratie zijn aanduidingen die al zijn geregistreerd bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezingen. Registratie is ook niet nodig als de politieke groepering voor de waterschapsverkiezing in 2019 bij Waterschap Rijn en IJssel al een geregistreerde aanduiding had en een geldige kandidatenlijst heeft ingediend.

Voor de registratie moet een waarborgsom van € 225,-- worden betaald aan het waterschap. Dit kan door overschrijving van dit bedrag op bankrekeningnummer NL31NWAB0636757900 t.n.v. Waterschap Rijn en IJssel onder vermelding van “waarborgsom kandidaatstelling” en de naam van de partij. Degene die de betaling heeft verricht, ontvangt daarvan een bewijs van betaling van het waterschap. U ontvangt de waarborgsom terug na indiening van een geldige kandidatenlijst voor de aanstaande verkiezing.

Voor een registratie moeten de volgende documenten worden overgelegd:

 • -

  Verzoek tot registratie van een aanduiding;

 • -

  Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;

 • -

  Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • -

  Het door het waterschap afgegeven bewijs van betaling waarborgsom;

 • -

  Een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau (dit kan worden aangegeven op het verzoek tot registratie).

Als u de aanduiding van een al geregistreerde groepering wilt wijzigen, is geen nieuwe registratie nodig. In dat geval moet u uiterlijk op 19 december 2022 een wijzigingsverzoek van de bestaande registratie indienen.

Informatie

Meer informatie over de registratie en de waterschapsverkiezingen voor Waterschap Rijn en IJssel vindt u op onze website wwww.wrij.nl/waterschapsverkiezingen. Heeft u een vraag? Stuur deze dan naar verkiezingen@wrij.nl.

 

Naar boven