Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Calandweg 11 te Bergen op Zoom.

Aanvraag ontvangen op 19 november 2022 met registratienummer 0652587409 voor het aanbrengen van zand in het talud van a-water en KRW-lichaam Binnenschelde (Waterschans) ten behoeve van het creëren van een strand, aanbrengen van golfbrekers en het uitdiepen van de vaargeul van de Binnenschelde ter hoogte van Calandweg 11 te Bergen op Zoom.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 24 november 2022

Naar boven