Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het permanent onttrekken van grondwater op de locatie Armoldusguldenhof 19, 3541GJ Utrecht (code HDSR 170757)

De melding betreft het onttrekken van grondwater voor het beregenen van de tuin ter plaatse van Armoldusguldenhof 19, 3541GJ in Utrecht. Vanaf 21 november 2023 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 1 m³ per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit huis, tuin en keuken en andere kleinschalige toepassingen zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website:Grondwateronttrekking voor huis, tuin, keuken en andere kleinschalige toepassingen - HDSR.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358.

 

Houten, 23 november 2022

Naar boven