Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Koekoekendijk te Moerdijk

Aanvraag ontvangen op 15 november 2022 met registratienummer 0652586030 voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de definitieve waterhuishoudkundige situatie in het kader van de realisatie van het project kunstwerken en interne baan Moerdijk in de (zonering van de) primaire waterkering P21 en de boezemkades S109 en S110 en a-water en vaarweg Roode Vaart Noord.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 24 november 2022

Naar boven