Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding activiteit voor het aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering, op de locatie Lopikerweg oost 36A, 3411 JG Lopik (code HDSR171747)

Het waterschap heeft een melding activiteit beoordeeld en deze voldoet aan de indieningsvereisten. De melding is voor het aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering, op de locatie Lopikerweg oost 36A, 3411 JG Lopik.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Houten, 24 november 2022

Naar boven