Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding activiteit voor het aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering, Noordzijdseweg 163, 3415RC Polsbroek (code HDSR172473)

Het waterschap heeft een melding activiteit beoordeeld en deze voldoet aan de indieningsvereisten. De melding is voor het aanleggen van kabels of leidingen in, op of nabij een oppervlaktewaterlichaam en een waterkering, Noordzijdseweg 163, 3415RC Polsbroek in de gemeente Lopik.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met ons team van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Houten, 24 november 2022

Naar boven