Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Schapendreef te Ossendrecht.

Aanvraag ontvangen op 14 november 2022 met registratienummer 0652586000 voor het vergraven van het zuidelijke talud van a-water Heiloop ten behoeve van de natuurlijke herinrichting van een perceel aan de Schapendreef te Ossendrecht voor het langer vasthouden van water en de ontwikkeling van natuur in het project 'Inrichting Heiloop te Ossendrecht'.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 24 november 2022

Naar boven