Bekendmaking voornemen tot opleggen last onder bestuursdwang boot “Franky” (Oude IJssel)

Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een last onder bestuursdwang op te leggen met betrekking tot een boot (“Franky”) waarvan geconstateerd is dat deze veel langer dan de maximaal toegestane 24 opeenvolgende uren aangemeerd ligt aan een afmeervoorziening aan de Oude IJssel ter hoogte van de TOP parkeerplaats aan de Wehlsedijk en de brug aan de Dorpsstraat te Laag-Keppel. Dit is een overtreding van artikel 8 lid 5 sub a van het Verkeersbesluit Oude IJssel (Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het varen om de Oude IJssel Verkeersbesluit Oude IJssel).

De overtreding kan worden beëindigd door de boot te verplaatsen, zodat deze niet meer aan de afmeervoorziening ligt waar deze slechts maximaal 24 opeenvolgende uren mag liggen.

De last onder bestuursdwang houdt in dat de boot zal worden weggesleept van de afmeervoorziening indien de overtreding niet wordt beëindigd.

Het voornemen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang is bekend gemaakt door deze aan de betreffende boot te hangen en zo kenbaar te maken voor de eigenaar/rechthebbende.

 

Naar boven