Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026

Met ingang van 25 oktober 2022 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 november 2022.

De begroting c.a. ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

Wilt u een geprint exemplaar van de begroting c.a. ontvangen, dan kunt u contact opnemenmet het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 351 of (0314) 369 369.

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

 

Naar boven