Ontwerp leggertabellen, leggerkaart van legger oppervlaktewaterlichamen en legger primaire waterkeringen en leggerboek primaire waterkeringen

 

Het dagelijks bestuur heeft op 2 augustus 2022 diverse ontwerp leggertabellen en de ontwerp leggerkaart van de legger oppervlaktewaterlichamen en de legger primaire waterkeringen vastgesteld alsmede het ontwerp leggerboek primaire keringen.

 

Achtergrond

In een legger legt het waterschap vast aan welke eisen (ligging, vorm, afmetingen en constructie) waterstaatswerken zoals waterkeringen, waterlopen en duikers moeten voldoen (Waterwetlegger) en wie onderhoudsplichtigen zijn (Waterschapswetlegger).

 

Inzien en indienen van zienswijze

De ontwerp leggertabellen, de ontwerp leggerkaart en het ontwerp leggerboek liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze in te dienen. Hoe dit werkt is te lezen op onze website.

De ontwerp leggertabellen en het leggerboek zijn als bijlagen aan deze bekendmaking toegevoegd. De ontwerpleggerkaart is in te zien via: Ter inzage leggers OPW en PK (brabantsedelta.nl).

Als u deze wil komen inzien bij het waterschap moet u daarvoor een afspraak maken.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap via 076 564 1000.

Naar boven