HAS2022_Z38583 Nobian Chemicals B.V.

Watervergunning voor het verwijden en aanbrengen van anodes in de regionale waterkering van het Winschoterdiep ter plaatse van de Nobian pekelleiding te Scheemda.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan Nobian Chemicals B.V., Oosterhorn 4 te Farmsum voor het verwijden en aanbrengen van anodes in de regionale waterkering van het Winschoterdiep ter plaatse van de Nobian pekelleiding te Scheemda.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 6 oktober 2022 tot en met 16 november 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven