Besluit tot gedeeltelijke intrekking verbod onttrekken van grondwater 2022

De directie, namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  bij besluit van 23 augustus 2022, in werking getreden op 26 augustus 2022, de directie namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe een verbod tot het onttrekken van grondwater voor de beregening van gazons en siertuinen, grasland, sportvelden, golfbanen en percelen grond met maïs heeft ingesteld:

  • a.

   binnen een strook van 200 meter langs kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur, zoals aangeven op de bij dit besluit horende kaarten, en

  • b.

   in de overige delen van het beheergebied van het waterschap tussen 7.00 en 22.00 uur;

 • -

  in vergelijking met de situatie ten tijde waarop het onttrekkingsverbod is ingesteld, de situatie inmiddels zodanig is veranderd dat dit onttrekkingsverbod gedeeltelijk kan worden ingetrokken. Bij de beoordeling of een verbod geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken is onder andere gekeken naar waterkwantiteit, ecologische factoren, watervraag, klimatologische (meteorologische) factoren en grondwaterstanden;

Gelet op artikel 3.7 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en op artikel 4 van het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2020;

 

Besluit

 

Het besluit verbod onttrekken van grondwater 2022 van 23 augustus 2022 (Waterschapsblad 2022, 9736), in te trekken met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit voor zover dit betrekking heeft op de overige delen van het beheersgebied zoals aangegeven in het besluit, te weten het verbod daar grondwater te onttrekken tussen 7.00 en 22.00 uur.

Aldus besloten door de directie op 27 september 2022,

drs. ing. K.A. Blokland

algemeen directeur

Naar boven