Watervergunning voor het aanbrengen van een in- en uitstroomconstructie in de kernzone van een secundaire watergang nabij de Kornalijnlaan en Kwartsstraat in de wijk Vinkhuizen te Groningen

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 januari tot en met 9 maart 2022 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen. Als u de stukken wilt inzien, kunt u een afspraak maken via vergunningen@noorderzijlvest.nl of 050 -3048911.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website https://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 – 3048911 of per e-mail vergunningen@noorderzijlvest.nl.

 

Naar boven