HAS2022_Z37851 ProRail

Watervergunning voor het uitvoeren van kabelwerken binnen de zonering van de primaire en regionale keringen te Farmsum.

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan ProRail, Lubeckplein 20 te Zwolle vergunning te verlenen voor het uitvoeren van kabelwerken binnen de zonering van de primaire en regionale keringen te Farmsum.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 19 september 2022 tot en met 31 oktober 2022. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).

Naar boven