Aanvraag watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater aan de Lozeschorweg 2 in Hoek

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een watervergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het tijdelijk onttrekken van grondwater aan de Lozeschorweg 2 in Hoek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VOS972.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 9 september 2022. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk 4 november 2022 een besluit. Het besluit wordt gepubliceerd door het waterschap met een nieuw bericht.

Aanvraag inzien en reageren?

U kunt op dit moment de aanvraag van een vergunning bekijken en vragen stellen. Bel hiervoor kunt u bellen met waterschap Scheldestromen via telefoonnummer 088 - 246 1000.

 

Naar boven