Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het permanent onttrekken van grondwater op de locatie Hickorylaan (nabij nummer 54) Utrecht (code HDSR 92985)

De melding betreft het onttrekken van grondwater ten behoefte van brandblusvoorziening ter plaatse van Hickorylaan (nabij nummer 54) in Utrecht. Vanaf 26 september 2022 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 90 m³ per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit brandblusvoorziening zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website:Grondwateronttrekking voor brandblusvoorziening - HDSR.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358.

 

Houten, 23 september 2021

Naar boven