Rectificatie: Vastgestelde schouwkaarten 2022

 

Deze publicatie is een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 12 september 2022, beschikbaar via Waterschapsblad 2022, 10226, omdat in deze eerdere bekendmaking een verkeerde link naar de vastgestelde schouwkaarten is opgenomen. Hieronder treft u de juiste publicatietekst aan.

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s heeft op 12 september 2022 de schouwkaarten 2022 definitief vastgesteld. Op de schouwkaarten staan alle sloten die door het waterschap geschouwd worden. Het waterschap houdt jaarlijks een schouw om de staat van onderhoud van de sloten te controleren.

 

De vastgestelde schouwkaarten zijn digitaal in te zien op onze website. Klik hier om de kaarten te bekijken.

 

Daarnaast kunt u de vastgestelde schouwkaarten gedurende zes weken inzien in het Waterschapshuis, Aquapark 5, 9641 PJ te Veendam, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur, bij voorkeur op afspraak.

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken vanaf deze bekendmaking beroep instellen bij de bestuursrechter. In principe kan enkel beroep worden ingesteld door diegenen die bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpschouwkaarten.

 

Nadere informatie kunt u vinden op onze website. Zie https://www.hunzeenaas.nl/onderhoudsplicht

 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer, 0598 - 693 800.

 

 

 

 

Naar boven