Acceptatie melding voor nieuwbouw hotel Zonneduin te Domburg

Waterschap Scheldestromen heeft een melding geaccepteerd in het kader van de raamvergunning. De melding is gedaan voor nieuwbouw hotel Zonneduin te Domburg. De acceptatie is geregistreerd onder zaaknummer VOS850.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een melding in het kader van de raamvergunning wordt bij het waterschap gedaan om onder standaardvoorschriften toestemming te krijgen om een kabel of leiding te verwijderen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.

Bent u het niet eens met de acceptatie?

U kunt het waterschap tot 14 oktober 2022 laten weten dat u het niet eens bent met het accepteren van de melding voor het uitvoeren van werkzaamheden onder de voorwaarden van de raamvergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de acceptatie tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap.

 

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven