Ter inzage: Ontwerpbesluit voor het aanleggen en behouden van een persleiding en het aanleggen en behouden van twee vangrails in de keurzone van watergang Boterbeek, met code SBK44.140, nabij de Larensweg in Holten ten behoeve van de bouw van een tijdelijke Albert Heijn.

Ten behoeve van de bouw van een tijdelijke Albert Heijn wordt een persleiding en twee vangrails geplaatst in de keurzone van watergang Boterbeek, met code SBK44.140, nabij de Larensweg in Holten. Het waterschap is voornemens om voor bovengenoemde werken en werkzaamheden een watervergunning te verlenen.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 september 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van 14 september 2022 tot en met 25 oktober 2022 hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving Postbus 148 7000 AC Doetinchem of info@wrij.nl.

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpbesluit voor het aanleggen en behouden van diverse werken in de keurzone van watergang Boterbeek, ten behoeve van de bouw van een tijdelijke Albert Heijn’ te vermelden.

Omschrijf uw zienswijze zo specifiek mogelijk.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de unit Vergunningverlening en Handhaving op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369 369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven