Aanvraag aanleggen dam Vogeldijk Hengstdijk

Waterschap Scheldestromen heeft een vergunningaanvraag ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het aanleggen van een dam aan de Vogeldijk in Hengstdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VOS925.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te (ver)bouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waterschap Scheldestromen ontving de aanvraag voor een vergunning op 2 september 2022. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk voor 25 oktober 2022 een besluit. Het besluit wordt gepubliceerd door het waterschap met een nieuw bericht.

Aanvraag inzien en reageren?

Op dit moment kunt u de aanvraag voor een vergunning bekijken en vragen stellen. Bel hiervoor met waterschap Scheldestromen via telefoonnummer 088 - 2461000.

Naar boven