Acceptatie raamontheffing en raamvergunning voor het leggen van een glasvezelkabel vanaf de Lange Blikstraat via de Koegorsstraat naar de Laan der Verenigde Nederlanden in Terneuzen.

Waterschap Scheldestromen heeft een melding geaccepteerd in het kader van de raamontheffing en raamvergunning. De melding is gedaan voor het leggen van een glasvezelkabel vanaf de Lange Blikstraat via de Koegorsstraat naar de Laan der Verenigde Nederlanden in Terneuzen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer OW121.0205.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een melding in het kader van de raamontheffing en raamvergunning wordt bij het waterschap gedaan om onder standaardvoorschriften toestemming te krijgen om een kabel of leiding aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de acceptatie?

U kunt het waterschap tot 7 september 2021 laten weten dat u het niet eens bent met het accepteren van de werkzaamheden onder de voorwaarden van de raamontheffing en raamvergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de acceptatie tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de acceptatiebrief, de raamontheffing en de raamvergunning per e-mail opvragen via wegen@scheldestromen.nl onder vermelding van zaaknummer OW121.0205. Op afspraak kunt u de documenten op papier inzien in het waterschapskantoor. Bezoek voor de openingstijden en het adres van het waterschap https://scheldestromen.nl/contact. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u een e-mail sturen naar wegen@scheldestromen.nl . Als u geen contact per e-mail kunt opnemen kunt u in het uiterste geval bellen naar telefoonnummer 088 - 246 1000.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven