Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 9520vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Spits 8 te Bergen op Zoom.

Deze aanvraag is ontvangen op 26 juli 2021 met registratienummer 0652447108 voor het aanbrengen van betonnen keerwanden met trap en aanleggen van een houten vlonder (terras) in het talud van een a-water ter hoogte van Spits 8 te Bergen op Zoom.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 28 juli 2021