Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 9519vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Lapdijk, Blokdijk, Koekoekendijk en Zuidelijke Randweg te Moerdijk.

Deze aanvraag is ontvangen op 22 juli 2021 met registratienummer 0652446592 voor het uitvoeren van handmatige boringen ten behoeve van een milieuhygiënisch bodemonderzoek in het waterstaatswerk van de compartimenteringskering S54, de regionale keringen S109 en S110 en de primaire kering P21 ter hoogte van de Lapdijk, Blokdijk, Koekoekendijk en Zuidelijke Randweg te Moerdijk en nabij a-wateren.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 28 juli 2021