Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 9476vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Markelostraat 13 te Tilburg.

Deze aanvraag is ontvangen op 22 juli 2021 met registratienummer 0652446009 voor het legaliseren van het plaatsen van een tuinhuis op een vlonder in het talud van een a-water ter hoogte van Markelostraat 13 te Tilburg.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 28 juli 2021