Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2021, 9471vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Elise van Calcarstraat 18 te Breda.

Deze aanvraag is ontvangen op 21 juli 2021 met registratienummer 0652445937 voor het vervangen/aanpassen van de bestaande damwand en vlonder in het talud van een a-water ter hoogte van Elise van Calcarstraat 18 te Breda en daarvoor tijdelijk afmeren van een ponton in het a-water.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 28 juli 2021