Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2021, 9305vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterVerleende watervergunning voor het aanbrengen van een steiger, Bergse Linker Rottekade 334 in Rotterdam.

(D2021-07-000633, verzenddatum 21 juli 2021) Het aanbrengen van een steiger in de Rotte ter plaatse van de Bergse Linker Rottekade 334 in Rotterdam.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.