Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 9274andere vergunningAanvraag ontheffing/vergunning voor het aanleggen van een waterleiding in de Rapenburgweg in Melsikerke

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een ontheffing / vergunning ontvangen. De ontheffing/vergunning zijn aangevraagd voor het aanleggen van een waterleiding in de Rapenburgweg in Melsikerke.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een otnheffing/vergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag voor een ontheffing/vergunning ontvangen op 11 juli 2021. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk 22 augustus 2021 een besluit. Als de vontheffing/vergunning worden verleend, publiceert waterschap Scheldestromen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de ontheffing/vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met waterschap Scheldestromen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 246 1000.