Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 9272andere vergunningAanvraag ontheffing en vergunning voor het verwijderen van een lagedruk gasleiding in de Rapenburgweg in Meliskerke

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een ontheffing en vergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het verwijderen van een lagedruk gasleiding in de Rapenburgweg in Meliskerke.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een ontheffing en vergunning worden bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag voor een ontheffing en vergunning ontvangen op 11 juli 2021. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk 22 augustus 2021 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert waterschap Scheldestromen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de ontheffing of vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met waterschap Scheldestromen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 246 1000.