Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2021, 9232vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterVerleende watervergunning voor het hebben van een keerwand en een tuinophoging, Westeinde 62 in Moordrecht.

(D2021-07-000574, verzenddatum 20 juli 2021) het hebben van een keerwand en een tuinophoging in de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van Westeinde 62 te Moordrecht, gemeente Zuidplas.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.