Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2021, 9222vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterVerleende watervergunning voor het bouwen van 7 woningen en het inrichten van het terrein, Middelblok 20-24 in Gouderak.

(D2021-06-003094, verzenddatum 20 juli 2021) het bouwen en hebben van 7 woningen en het inrichten van het terrein in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering en langs de openbare weg ter plaatse van Middelblok 20-24 in Gouderak in de gemeente Krimpenerwaard.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.