Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2021, 9082andere beschikkingAanvulling op verleende ontheffing, gemeente Krimpenerwaard.

(D2021-07-001832, verzenddatum 16 juli 2021) het met tractoren gevolgd door een kipper of een dieplader, met mobiele kranen en met vrachtauto's berijden van wegen met een gewichtsbeperking in de Krimpenerwaard en Vlist en Haastrecht in de gemeente Krimpenerwaard. Het betreft een uitbreiding van de ontheffing (D2021-06-002644) voor een voertuig.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.