Bekendmaking definitief projectplan EVZ Boomkikker Breda fase III deel B

 

Het algemeen bestuur heeft op 14 juli 2021 het projectplan EVZ Boomkikker Breda fase III deel B vastgesteld.

 

Achtergrond

Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker te realiseren. De Molenschotse Heide wordt verbonden met de Chaamse Bossen, waardoor de boomkikker via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug. De EVZ wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Het project bestaat uit de aanleg van kleine natuurgebiedjes (stapstenen) en poelen. De poelen worden zo aangelegd dat er optimaal water ontstaat voor de voortplanting van de boomkikker. Het eindresultaat is een ecologische verbindingszone voor boomkikkers, maar ook voor onder andere dieren zoals libellen, dagvlinders, struweelvogels. Door de aanleg van de EVZ wordt de ecologie in de Baronie versterkt. Verder is de zone een belangrijke onderdeel voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie.

 

Fase 3 deel B

Fase 3 deel B is het traject dat ligt ten oosten van Bavel en loopt vanaf de gemeentegrens aan de Leijweg tot aan de gemeentegrens van de A58 ter hoogte van het Sint Annabosch. Een gedeelte van fase 3 is al ingericht omdat sommige gronden eerder beschikbaar waren. In de winterperiode 2021/2022 staat de inrichting van het laatste deel op de planning. Voor dit laatste deel is het projectplan opgesteld.

 

Plan inzien en instellen van beroep

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Voor het inzien van de stukken op het kantoor van het waterschap moet een afspraak moet worden gemaakt waarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen om verspreiding van het virus wat COVID-19 kan veroorzaken tegen te gaan.

De stukken die ter inzage liggen zijn ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Boele via telefoonnummer 076 564 10 00.

 

Naar boven