Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2021, 8931andere vergunningAanvraag vergunning voor het leggen van een elektriciteitskabel aan de Florisweg 3 in Kerkwerve

Waterschap Scheldestromen heeft een aanvraag voor een vergunning in het kader van de raamontheffing en raamvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het leggen van een elektriciteitskabel aan Florisweg 3 in Kerkwerve. .

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een aanvraag raamontheffing/raamvergunning wordt bij het waterschap ingediend om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt het waterschap een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waterschap Scheldestromen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 6 juli 2021. Het waterschap neemt daarover waarschijnlijk 17 augustus 2021 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert waterschap Scheldestromen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met waterschap Scheldestromen. Dit kan via het telefoonnummer 088 - 246 1000.