Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 893Beschikkingen | afhandelingDalen, spuipunten WL03299(kanaal Coevorden Zwinderen)

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van WMD Drinkwater B.V. te Asen voor het aanbrengen en hebben van 3 spuipunten die onderdeel zullen uitmaken van het drinkwaternet, teneinde klachten in verband met bruin water te verhelpen. De uitstroomvoorzieningen worden aangebracht op de volgende locaties:

  • 1.

    in het talud op de rechter oever van waterloop WL03299 (Kanaal Coevorden Zwinderen; afvoervak AV11090), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie N, nummer 162, nabij de Berkmeerweg te Dalen;

  • 2.

    in het talud op de rechter oever van waterloop WL03299 (Kanaal Coevorden Zwinderen; afvoervak AV11395), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie N, nummer 248, nabij de Berkmeerweg te Dalen en;

  • 3.

    in het talud op de rechter oever van waterloop WL03299 (Kanaal Coevorden Zwinderen; afvoervak AV11395), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie N, nummer 433, nabij de Vossebelt te Dalen.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2130901.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 21 januari 2021